ПЕРЕЛІК машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

     1. Устатковання, пов’язане з використанням, виготовленням, переробкою, зберіганням,   транспортуванням,   утилізацією    чи знешкодженням небезпечних або шкідливих речовин.

     2. Технологічне устатковання та лінійні частини магістральних газопроводів, нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів тощо).

     3. Технологічне устатковання,  лінійні частини та їх елементи систем  газопостачання  природним  і  зрідженим  газом суб’єктів господарювання  та  населених пунктів,  а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 100 кВт.

     4. Технологічне   устатковання   систем    промислового    та міжпромислового збору нафти і газу.

     5. Технологічне   устатковання  об’єктів  нафтогазовидобувної промисловості.

     6. Технологічне устатковання для утилізації зброї,  звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки.

     7. Гірничошахтне та гірничорятувальне устатковання.

     8. Устатковання  для  видобутку  та  транспортування корисних копалин відкритим способом.

     9. Конвеєрні стрічки для вугільної, гірничорудної, нерудної, металургійної та коксохімічної промисловості.

     10. Устатковання   для   дроблення,  сортування,  збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів,  технологічне обладнання з переробки природного каменю.

     11. Устатковання   та  технічні   засоби  для  виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів і  виробів  на їх основі, комплекси для їх переробки та зберігання.

     12. Технологічне устатковання хімічної, біохімічної, нафтохімічної,  нафтогазопереробної, металургійної, коксохімічної, ливарної,  олійно-жирової, ефіроолійної,  деревообробної промисловості, хлор- та аміаковикористовуючих виробництв.

     13. Технологічне   устатковання  для  целюлозно-паперового виробництва, переробки пластмас,   полімерних   матеріалів   і гумотехнічних виробів.

     14. Електрообладнання,  призначене  для   експлуатації (застосування) у вибухонебезпечних зонах.

     15. Електричне  устатковання  електричних  станцій та мереж, технологічне електрообладнання напругою понад 1000 В.

     16. Парові  і  водогрійні  котли  теплопродуктивністю   понад 0,01 МВт.

     17. Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа.

     18. Трубопроводи  пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою води вище  110  град.  С,  які  підлягають реєстрації в територіальних органах Держгірпромнагляду.

     19. Вантажопідіймальні  крани  і машини,  ліфти,  ескалатори, траволатори,  канатні дороги,  підйомники,  зокрема будівельні, та фунікулери.

     20. Технологічні транспортні засоби, що підлягають реєстрації в територіальних органах Держгірпромнагляду.

     21. Атракціони підвищеної небезпеки стаціонарні, пересувні та мобільні.